FAQ, nejčastější dotazy

Tuto oblast průběžně doplňujeme podle řešených případů. Pokud na svoji otázku nenaleznete odpověď, zeptejte se nás přes formulář ve spodní části stránky.

Kolik plynu potřebuji po vůz?Správné vyladění systému je základem největší úspory. Neplatí zde přímá úměra, že čím více HHO plynu tím větší úspora. Tabulky zveřejněné NASA tento fakt dokazují. Proto je nutné u každého motoru provést vyladění aby se dosáhlo maximálního efektu. Obecně platí, že po každých 1000ccm se dávkuje 0,3 lpm HHO plynu.

Co je to HHO plyn?HHO plyn, jinak také nazývaný Brownův plyn je výsledek elktrolýzy vody, kdy je voda H2O rozkládána na H2 + O, tedy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Proto je plyn označován jako HHO nebo méně častěji je nazýván jako Brownův plyn.

Není to nebezpečné?Zařízení produkuje právě tolik HHO plynu, které je okamžitě spotřebováno na obohacení paliva. Nikde se tedy nic neskladuje. Standardně se ve výstupním vedení zařazuje bezpečnostní pojistka. A pokud by se vynechala a plyn by byl zapálen, vyhoří do plastové nádobky ze keré jsou tlakem uvolněny hadice a plastové víčko a nádržka macimálně pukne. V žádném případě takto vybavené vozidlo nikoho z účastníků silničního provozu neohrožuje a ani není časovanou bombou.
Voda sama o sobě nehoří :-) a malé množství plynu, které je vedeno v silikonových nebo polyamidových hadicích a shromažďováno o téměř atmosférickém tlaku v plastové nádržce uschované v prostoru motoru není žádnou hrozbou. Mnohem nebezpečnější ve vozidle je benzínová nádrž.

Provádíte montáže do vozidel?V totmo okamžiku montáže neprovádíme. Je to z toho důvodu, že jsme ještě neprovedli dostatečné množství testů k tomu abysme pro různé motory dokázali přesně říci jaké nastavení a konfigurace zařízení je to nejlepší.
Určitě ale po testovacím období kdy budeme mít dostatečné informace pro různá vozidla přistoupíme k tomu že budeme zařízení montovat prostřednictvím montážních dílen a autoservisů.
v tomto okamžiku se můžete obrátit na některé neautorizované montážní místo kde můžete nalézt pomoc.

Je vaše zařízení homologováno?I když je provozování HHO systému bezpečné a je jednoznačným přínosem pro Vás i životní prostředí, zatím není náš, ani jiný HHO systém na českém ani evbropském trhu schválen (homologován) pro provoz na pozemních komunikacích.
Podle posledních informací (leden 2013) je v české republice možné system používat ve dvou možných případech.

 1. Zařízení je homologováno. Doposud nevíme o žádném ani podobném zařízení, které by bylo homologováno.
 2. Při případné kontrole státním orgánem budete tvrdit, že zařízení nic nedělá. Prokázat tuto skutečnost musí dotyčný orgán.
Z toho plyne, že podle druhého případu se nám otevírají dveře pro legální používání zařízení bez nebezpečí postihu.
Podle vyjádření zástupce společnosti DEKRA se jedná o zařízení které žádným způsobem nezasahuje do konstrukčních částí vozu, nemodifikuje brzdový systém ani motor a tak je lze považovat jako doplněk shodně jako např. výkonný zesilovač a reprosoustava.
Ve stejném problému je i box na E85, který upravuje signál pro ECU. Také v současnosti nemá homologaci ale jeho používání je tolerováno.

Mohu si HHO sytém namontovat do dieslu?Ano, systému je jedno v jakém motoru bude zlepšovat vlastnosti paliva. Obzvláště u dieslových motorů funguje nejlépe neboť palivo obsahuje nejvěší podíl uhlovodíků na které de vodík váže a tím pomáhá lepšímu a rychlejšímu zapálení směsi a tím jejího objemového vyhoření.

Nemůže se poškodit motor?Jak si odpovíte na otázku zda se může poškodit motor, když pojedete za mlhy, tedy ve vysoké vlhkosti vzduchu? Motor se nemůže poškodit. Jednak je množství plynu nízké a H2+O v plynné formě motoru pomůže k odstranění usazenin, zvýšení výkonu, kultivovanějšímu a tiššímu chodu motoru, rapidnímu snížení EMISÍ, snížení kouřivosti a snížení spotřeby benzinu, nafty nebo LPG.
Sami si vyzkoušejte a budete překvapeni, jak motor Vašeho vozu pojede lépe. Pro další zlepšení a zvýšení úspory doporučujeme použít aditivum do oleje Bishop's, který sníží tření.

Jaký mám zvolit průměr hadiček 1/4 nebo 3/8?Pro osobní vozy do 5ltr je dostatečné použití hadiček 1/4palce. Hadička o rozměru 3/8 palce je vhodná pro nákladní vozy, traktory atp. Pokud chcete použít 1/4 rozvod a velkou nádrž na 3,5l vody (obsahuje standardně 3x 3/8 vývodky) je nutné osadit nádrž třemi vývodkami na 1/4 palcový výstup. Doporučujeme pro vedení kaplaného média použít rozměr 3/8 a pro vedení plynu 1/4. Ale jek jsme výše uvedli není toto rozhodující.

Jak velkou úsporu zařízení přinese?Průměrná úspora se pohybuje od 5 do 40% podle typu vozidla (motoru). Výsledky měření budeme časem průběžně zveřejňovat tak aby bylo zřejmé pro jaké typy vozidel je zařízení jednoznačným přínosem.

Mám diesel a lambda sondu, bude to fungovat?Pokud máte starší dieselový motor máte vyhráno. Jejich lambda sonda má mnohem větší toleranci měření a tak není na 90% vozech potřeba upravovat signál speciálními ovladači. Ihned po instalaci HHO systému a spuštění vyvíječe je možné poznat zvýšení výkonu, snížení hlučnosti a kouřivosti.
To že se zvýší kroutící moment je velmi dobře poznat podle toho, že na stejném úseku budete moci nechat zařazen vyšší rychlostní stupeň. Je důležité, aby vstup s HHO byl zapojen za váhou vzduchu, aby vystup do řídící jednotky motoru nebyl zkreslen.
Pro ostatní vozidla je nutné upravit signál z lambda sondy tak aby paradoxně nedošlo ke zvýšení spotřeby. K tomu slouží zařízení pro regulaci výstupu z lambda sondy nebo "černá skřínka" která upravuje informace pro ECU.

Kam zavést HHO plyn když mám turbo?HHO plyn se přivádí před turbo. Není se třeba obávat zapálení neboť samovznícení u HHO plynu dochází při cca 570° C a je nutná jiskra asi 0,02 millijoules. Za normální teploty a tlaku, HHO může hořet, když je v koncentraci mezi 4% a 94% objemových jendotek vodíku. Teplota turba je cca 500°C.

Máte nějaký návod jak zařízení namontovat?Každý vůz je jiný a tak jeden univerzální návod neexistuje. Je nutné najít správné místo pro usazení HHO generátoru a nádržky na elektrolyt. Ostatní praktické zapojení je popsáno v článku Praktická instalace ve vozidle, návod krok za krokem.

Nebudu mít rezavý výfuk?Protože motor produkuje teplo je při spálení HHO přeměněno na páru, která odvádí z motoru teplo a tím jej pomáhá chladit. Teoreticky může dojít k rychlejší oxidaci výfukového potrubí,které ovšem ještě nebylo potvrzeno.

Jaký mám použít elektrolyt?Pro HHO generátory doporučujeme používat jako elektrolyt pouze hydroxid draselný (KOH) v koncentraci 1%-3%.Pouze v případě, že používáte PWM se elektrolyt míchá až na 28% a proud se reguluje právě pomocí PWM. Zvyšování množství KOH zvyšuje úměrně vodivost a tím i odběr HHO generátoru. Není účelné zvyšovat koncentraci elektrolytu, to má za následek i zvyšování jeho teploty v systému a vývoji většího množství páry. Pro zvýšení výroby plynu instalujte raději další HHO generátor.

POZOR!
Při manipulaci s KOH dodržujte pravidla bezpečnosti práce POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE!!! KOH může při kontaktu s okem nevratně poškodit Váš zrak!!!
Při náhodném potřísnění okamžitě neutralizujte octem !!!

Musí se elektrolyt měnit?Ano, elektrolyt by se měl vyměnit asi po ujetí 10.000 km. Elektrolyt časem stárne a začnou se objevovat hnědé cucky a usazeniny. Ty snižují účinnost rozkladu vody a usazují se na elektrodách až může dojít k zanesení prostorů mezi elektrodami.
V tomto případě je pak nutné HHO generátor rozebrat a manuálně vyčistit. Tomuto kroku můžete předejít kontrolou a včasnou výměnou elektrolytu. Platí, že čím nižší teplota elektrolytu tím déle vydrží. Optimálně by se teplota při reakci měla pohybovat do 60°C.

Elektrolyt mi pění co mám dělat?Pokud elektrolyt pění, znamená to, že se někde v systému objevila mastnota, která se vlivem KOH zmýdelnila. Toto se může stát u nového elektrolyzéru, kde elektrody ještě nebyly aktivovány nebo při použití vedení kde se mohl vyskytnout např. mazací tuk. Elektrolyt jednoduše vyměňte. Při dalším provozu už bude vše v pořádku.

Co mám dělat aby mi elektrolyt nezamrzl?Testovali jsme nezámrznost přidáním kapaliny do ostřikovačů a izopropylakohol. Ukázalo se, že isopropyl alkohol(C3H7OH) nebo metyl alkohol je správnou cestou. Kapalina do ostřikovačů degradovala výrobu HHO plynu a během několika hodin provozu proud klesl z 10A na cca 3A.
V zimním období dolévejte alkohol vždy po jízdě, kdy bude vůz stát a bude vystaven mrazu. Je nutné aby prošel i do generátoru proto nechte po nalití do nádržky generátor ještě chvíli pracovat aby mohlo dojít k dostatečnému promísení. Při provozu se alkohol odpařuje, proto je nutné je znovu a znovu dolévat.
Na výběr je z několika možností:

 1. Methyl alkohol - metanol je velmi efektivní způsob snížení nezámrznosti vody.
  Hodnoty: 20%/-12°C, 30%/-20°C, 45%/-35°C
  Metanol je velmi jedovatý ale vysoce efektivní prostředek proti zamrzání vody. Používá se také jako aktivní složka v kapalině do ostřikovačů. Pokud jde o vedlejší účinky, metanol podporuje výrobu vodíku, ale současně není produkován volný kyslík, ale oxid uhličitý. Metanol se během výroby HHO spotřebovává a proto je nutné jej stále doplňovat.
  Při manipulaci s matanolem buďte opatrní u hliníkových dílů, protože metanol podporuje korozi hliníku.
  Ethyl alkohol - líh, etanol je obsažen v alkoholických nápojích. Běžně je možné jej zakoupit s příměsí jako denaturovaný líh. Jeho používání není tak výhodný jako metanolu neboť má horší vlastnosti při snižování bodu tuhnutí a součaně zhoršuje elektrolýzu. Nicméně použít se dá.
  Hodnoty: 27%/-12°C, 36%-20°C, 50%/-45°C
  Izopropylakohol - pracuje téměř shodně jako metanol a při provozu je nutné jej dolévat neboť se spotřebovává. V našich podmínkách smíchejte 1 díl alkoholu na 5 dílů vody.
  Hodnoty: 20%/-12°C, 30%/-20°C, 45%/-35°C
 2. Požijte přípravek proti zamrzání vody v benzínu (např. Aquafobin, Velfobin, ...)
 3. Namíchejte roztok 28% KOH. Ten způsobí jistou nezámrznost elektrolytu v běžných podmínkách na zemi. NASA používá tuto koncentraci elektrolytu pro jejich článkové baterie v satelitech!
  Při této koncentraci KOH je ovšem pak nutné regulovat proud do vašeho HHO generátoru PWM regulátorem na potřebnou úroveň A.
 4. Parkujte na temperovaném místě. :-)
Používejte nezámrznou směs vždy jen vobdobí kdy je to potřeba, neboť vždy dochází k degradaci výroby HHO plynu případně má směs jiné negativní vlastnosti.

Můžu jezdit jen na HHO plyn?Ano ale ne se současnou stavbou motoru. HHO plyn se přidává do paliva pro zvýšení účinnosti spálení paliva. Proto by úspora měla být do cca 50% nad tuto hranici není doporučeno se pouštět z důvodu zničení motoru. Při vyšším množství HHO plynu bude docházet k parní korozi a k rozežrání konstrukce motoru. Proto je úspora 30-40% optimální pro současné kontrukce motorů.

Elektrolyt s KOH mi vaří a rychle zhnědne.Provozní teplota elektrolytu by neměla přesáhnout 70°C. Energie kterou do reakce dodáváte se při vyšších teplotách neúčinně přemění na teplo namísto aby efektivně rozkládala vodu. Čím větší bude provozní teplota elektrolytu, tím rychleji se zkazí a bude jej nutné vyměnit. HHO generátor má pracovat při konstantní teplotě elektrolytu a proudu. Mezi studenou a provozní teplotou by měl být rozdíl proudu asi 2A. Snižte koncentraci KOH nebo použijte PWM pro plynulou regulaci.

Jak mám plnit nádržku s elektrolytem?Zásobník elektrolytu v HHO systému naplňte s již nachystaným roztokem destilované vody s KOH a poté už jen doplňujte hladinu cca 1/3 zásobníku pouze čistou destilovanou vodou! Elektrolyt se připravuje pouze na první náplň pro zvýšení vodivosti vody a poté se doplňuje pouze destilovanou vodu. KOH se neodpařuje a v celém systému zůstává po celou dobu provozu.
Jeden litr vody obsahuje 1860 litrů HHO plynu. Systém průměrně produkuje kolem 1 litru HHO plynu za minutu.

Jak dlouho vydrží náplň?1 litr vody obsahuje 1860 litrů HHO plynu. Pokud je výroba ve vašem HHO článku 1 litr plynu/minutu, pak Vám náplň o 1 litru vystačí na 31 hodin trvalého provozu. Je samozřejmě nutné aby v systému bylo vždy více vody a HHO generátor byl zcela zaplaven. Proto v nádržce udržujeme hladinu asi do poloviny obsahu.

Jak vysoko musí být spodek nádrže vůči vyvíječi?Platí, že spodní hrana nádrže by měla být minimálně na úrovni horní hrany HHO generátoru. My doporučujeme minimálně 10cm aby sloupec kapaliny přetlačoval sloupec vycházející s plynem. Výškový rozdíl totiž plní funkci samotížné cirkulace elektrolytu. Čím bude výškový rozdíl větší tím lépe bude docházet k cirulaci. V žádném případě by neměl být HHO generátor nad úrovní dna nádrže, pak nemůže docházet k cirkulaci kapaliny.

Je to na vzduchu výbušné?Pokud budu nádržku dolévat tak ji musim otevřít a určitě tam bude zbytek vodíku může mi to bouchnout? A také jsem četl že se tam má nalévat destilovaná voda a ne čistá voda je to tak?
Při otevírání víčka byste neměl mít nikde u zařízení otevřený oheň. Pokud otevřete víčko vodík z nádobky unikne rychlostí 5m/sec. Pak už nemá co explodovat.
Destilovaná voda se používá z důvodu čistoty. Běžná voda obsahuje mireály a jiné nečistoty, které se usazují na elektrodách a zanášejí tak elektrody.

Může HHO plyn poškodit motor?Chtěl bych se zeptat jak HHO plyn může poškodit motor, pokud by se jelo jen na něj bez paliva. Dochází tam k nějakému mechanickému poškození, nebo se tam jedná jen o působení koroze?
Samotný HHO plyn není možné u běžných motorů používat 100% místo paliva, neboť motory nejsou na toto palivo konstruovány. Motor sice bude několik hodin běžet, ale dojde k jeho zničení vlivem parní koroze. Přidávání HHO plynu pomáhá lépe zapálit současné palivo a nejlepší výsledky jsou u naftových motorů, pak benzinových. Horší jsou u motoru na plyn.

Jakou nádobku mám zvolit, je rozhodující objem motoru?Velikost nádržky volte podle montážního prostoru, který máte k dispozici. Většina vozů má problém najít prostor i pro malou nádržku tak aby byla snadno přístupná. (např. Jeep 4.7) Pokud místa máte dostatek, pak zvolte nádržku větší. Méně častěji pak budete dolévat vodu.

Dá se při pohonu na HHO brzdit motorem? Ano. I když se volnoběžné otáčky u některých vozů přidáním HHO plynu lehce zvýší, stále nejsou tak vysoké, že by se nedalo brzdit motorem. Obecně lze chápat HHO plyn jako lepší palivo.

K čemu jsou neutrální elektrodyNaše články jsou napájeny převážně 12V. Protože efektivní rozklad vody probíhá mezi 2 až 2.5V na jeden vodní článek, je nutné napětí pomocí neutrálních elektrod rozložit. Příklad: máme-li napájení 12V potřebujeme 12/2.4=5 vodních článků. V zapojení to bude vypadat takhle +nnnn- Napětí se rovnoměrně rozloží mezi každým vodím článkem právě na 2.4V. Větší napětí má za následek jen neefektivní ohřívání elektrolytu.

Rozdílné názoryDobrý den, měl bych zájem si u Vás pořídit sadu HHO a jsem absolutně v rozpacích, co se týče názorů na spolehlivou funkci na internetu jsou dva názorové tábory kdy jeden říká absolutně ano a druhý říká že je to podvod, tak si vyberte.
Rozdílné názory jsou zcela oprávněné. Setkáváme se s lidmi, kteří systém provozují k jejich spokojenosti a dosahují rozdílných výsledků úspor. Další skupina je ta, která si systém zakoupila a výsledky jsou horší než očekávané nebo žádné. Další skupina se pohybuje čistě v teoriích a selském rozumu bez praktických zkušeností. HHO systém nemá u každého motoru shodné výsledky, je náročné jej nastavit a pokud se toto podaří pak se efekt dostaví okamžitě. Podle sledování je fukčnost lepší u větších objemů motorů a používaném horším palivu. Proto chceme postupně v kooperaci se servisy provádět měření jednotlivých instalací a sbírat informace o jejich nastavení. Pak budeme moci říci jaké úspory, zvýšení výkonu lzde u kterého motoru dosáhnout a kde to má význam instalovat a kde ne.

Bude fungovat na HHO elektrocentrála?Podle reakce našeho klienta, který používá jako elektrocentrálu motor z traktoru kterou vyrábí elektrický proud a odpadní teplo pro ohřev vody ano. Motor ja nastaven na spalování vyjetého oleje a před zavedením HHO byla jeho kouřivost vysoká a neprošla emisní kontrolou. Po zavedení HHO plynu se emise dramaticky snížily na lepší než předepsané u tohoto motoru. Zároveň došlo k průměrnému snížení spotřeby o 1/4 litr oleje.

Lze použít HHO i pro motory upravené na E85?HHO lze přidávat k libovolnému palivu. v každém případě se zvýší výkon motoru a sníží emise, snížení spotřeby je ovšem nejcitelněnší především u beniznu a nafty.

FunkčnostMám dotaz na váš produkt na snížení spotřeby paliva v automobile. Zajímalo by mě jestli to opravdu funguje tak jak píšete na svých stránkách a o okolik by to snížilo spotřebu u benzínového auta s objemem 1.3? Jaké to má negativní vlivy na motor a jak dlouho to vydrží jedna nádržka? Některé dotazy jsou zodpovězeny v otázkách výše. Prakticky platí, že čím větší objem motoru a horší palivo, tím větší úspora. O kolik konkrétně se sníží spotřeba u motoru 1,3 nemáme změřené, zabýváme se jen prodejem HHO komponentů. Pokud je systém nastaven dobře nejsou negatovní vlivy známé. Pokud bude systém nastaven nesprávně a bude do motoru odcházet i vodní pára s KOH můžou být následky fatální.

VýrobaProsím poraďte mi za jak dlouho začne pracovat generátor po spuštění. Generátor začíná generovat plyn okamžitě po připojení napětí. Je nutné ale počítat s vedením, kde je v době kdy generátor nepracuje jen vzduch, který se po zapnutí generátoru vytlačí HHO plynem. Je nutné ale vědět kolik plynu / minutu generátor vyrobí a kolik je objem vedení ze kterého se musí vytlačit vzduch.

Velikost generátoruMá vliv rozměr a síla desek v generátoru na množství vyráběného plynu? Bude si větší generátor brát více ampér při stejném výkonu? Rozměr desek udává výkon generátoru. Je předepsaný maximální příkon na cm2 k maximální výrobě s minimálními tepelnými ztrátami, jinými slovy pokud se zvýší proud na cm2 než je doporučeno, generátor bude sice vyrábět více HHO plynu, ale současně se více energie ztratí v ohřevu elektrolytu a ten pak rychleji stárne.

Způsob přípravy elektrolytuNikde jsem nenasel způsob přípravy elektrolytu, tim myslím jestli dát do nádoby první KOH postupně dolévat destilovanou vodu, nebo obráceně. Příprava elektrolytu se provádí přisypáváním KOH do vody. Při tom vzniká velké množství tepla.

Provozní náklady28% roztok, 1,5l vody je potreba cca 500g KOH za 165Kč. Z 1,5l vody bude 2520l plynu u 2l motoru se dá očekávat průměrná spotřeba okolo 1,6l / min, tj 96llpm / hod. Pokud budu počítat spotřebu při jízdě po městě při 50km/h dojdu k výdrži vody v nádržce někde ke 1300km. To znamená příplatek 12Kč na každých 100km za KOH. Jak jsou na tom dalsi komponenty. Jak dlouho vydrží? KOH se během provozu nespotřebovává a dolévá se jen destilovaná voda. Tudíž náklady počítejte jen za destilovanou vodu. Ostatní části systému Vám vydrží minimálně 10let.

Technický dotazMám Seat Altea XL rok 2007 motor 1.9 - 77 kW TDI. Motor mám „precipovany“ na 96 kW. Jako palivo pouzivam “lepsi“ naftu (Benzina Deiesel Verva). Bude Vase zarizeni mit jeste nejaky vliv na vykon, popripade snizeni spotreby. Budu potrebovat asi nejaky emulátor lambdasondy, jaky doporučujete. Zařízení v každém případě zvýší výkon a čistí karbony. U spotřeby je věc diskutabilní, někdy se podaří spotřbu snížit jindy ne. Já osobně bych zařízení do vozů pod 2litry nedával i když mám pozitivní reakce od zákazníků, kteří si jej namontovali do 1.3, 1.6 a vykazují nějaké úpory. Pro řízení signálu z lambda sondy se používá buď mechanické zastínění nebo elektronické řízení vstřiků (jen pro některé vozy) připojením na OBD konektor. Můžete si zařízení od nás zapůjčit a vyzkoušet v praxi, zda na Vašem voze bude přidávání HHO plynu mít vliv.

Nenašli jste odpověď na některou vaši otázku?
Zapsat dotaz
Titulek:*
Váš dotaz:*
E-mail:*

Bez platného e-mailu nebude dotaz akceptován.


Opište:*
Koncentrace roztoku Příprava roztoku:
Výpočet kolik gramů KOH potřebujete pro Vámi nastavené množství vody a procentního roztoku. ml vody (500ml = 1/2litru) % roztok