Ochrana osobních údajů

Naše webové stránky respektují a chrání vaše soukromí. Za žádných okolností neposkytujeme vaše osobní informace žádné třetí straně. Jediné informace, které shromažďujeme, jsou pro naše, interní účely.
Pokud máte dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás.