Vaření na HHO plynu

p>To že lze HHO plyn použít v kuchyni pro vašení je vcelku jasné. Spalování HHO přináší také některé výhody.
Při spalování se neuvolňují nebezpečné, zdraví škodlivé látky jako při spalování propan-butanu nebo zemního plynu.
Výhřevnost HHO plynu je vyšší takže spotřebujete méně plynu
HHO plyn je lehčí než vzduch a rozptyluje ve vzduchu lépe než např. zemní plyn. Proto jeho koncentrace nemůže dosáhnout výbušné směsi.

Jedna z možných konstrukcí hořáku.

 

Publikováno: 3.3.2013