Výhřevnost vody

Trocha čísel
Hustota kyslíku 1,429 kg/m3
Hustota vodíku 0,0899 kg/m3
Vodík spalné teplo 33,3 kWh/kg
Sloučením H + O v poměru vody (1+1)+1 m3 získáme: 3 m3 plynné směsi H2O o hmotnosti 0,0899 kgH+0,0899 kgH +1,429 kg O = 1,6088 kg
Litr vody má hmotnost 1 kg, v jednom litru vody je tedy obsaženo:
Kyslíku: 1,4290 děleno 1,6088 = 0,88823 kg
Vodíku: 0,0899 děleno 1,6088 = 0,05588 kg vodíku x 2 molekuly = 0,11176 kg
0,11176 kg vodíku má při výhřevnosti 33,3 kWh/kg obsah energie 3,72 kWh

Při rozložení jednoho litru vody získáme směs plynů H2+O, která při sloučení uvolní energii v hodnotě 3,72 kWh, voda má tedy tuto výhřevnost.

Jen pro kontrolu

Z jednoho litru vody získáme 1255 litrů vodíku a 615 litrů kyslíku= 1,870 m3
Pokud vezmeme v úvahu předchozí výpočet tak z 1,6088 kg vody získáme
2019 lt. vodíku a 989 lt kyslíku = 3,008 m3směsi plynů

Kontrola dokázala, že se hodnoty neliší a z jednoho rozloženého litru vody spálením (sloučením zpět na vodu) získáme 3,72 kWh tepelné energie.
Jeden m3 směsi plynů H2O má výhřevnost 2,98 kWh

Publikováno: 28.11.2014