Vytápění domu

Jedná se komplexní systém který není závislý na plynové přípojce.
Vychází z klasické koncepce ohřevu topné vody, rozvodu a předávání tepla radiátory, podlahovým případně stěnovým topením. Výchozím zařízením je plynový kotel jehož hořák je přizpůsoben pro spalování HHO plynu.
Protože ale energii potřebujeme v době, kdy je obtížné nebo nákladné ji vyrábět, je nutné zvážit zda systém budeme instalovat se zásobníky nebo bez nich. Instalace bez zásobníků je velmi levná a okamžitě dostupná. První, jednodušší systém může pracovat bez skladovacích nádrží H2 plynu.
Jeho výhodou je přímá výroba HHO v okamžiku kdy máme k dispozici zdroj energie, tedy slunce. Při použití fotovoltaických panelů tak vyrábíte teplo bez jakýchkoliv nákladů.
Tento systém je vhodný např. pro vytápění rekreačního objektu nebo k akumulaci teplé vody v zásobnících.

Přímé napájení kotle HHO.

 

Nevýhodou ovšem je pokud nebude sluníčko svítit delší dobu, nebude objekt vytápěn. Ve většině případů je ale vytápění ZDARMA i přes tento nedostatek výhodný. V případě potřeby je možné přepnout elektrolyzér na zdroj elektřiny a vyrábět plyn touto cestou. To ovšem postrádá svoji ekonomičnost a tento způsob je energeticky a současně finančně nevýhodný. Krátkodobé výpadky je možné řešit doplněnímsystému o akumulátory ze kterých je možné částečně čerpat energii pro HHO systém.

Schema ovládání HHO generátoru

Jinou možností je systém se zásobníky, to je ale zcela odlišné zařízení a jeho ekonomická náročnost odpovídá zařízením, které jsou v systému použity. Tento systém je přes všechna úskalí ale schopen zajistit energetickou nezávislost a zcela bezplatné vytápění domu, proto je zajímavý pro školy, úřady, společenské místnosti atp.

S konstrukcí tohoto systému právě probíhají experimenty a testuje se správná konfigurace jednotlivých dílů systému. HHO generátor bude automaticky řízen pomocí mikroprocesoru, který bude sledovat bezpečnost a funkce systému jako jsou výstupní tlak plynu, teplotu a úroveň elektrolytu, vlhkost výstupního plynu, průtok plynu atp.

Publikováno: 3.3.2013