Funkce systému pro i proti

Když je HHO plyn přidán do vzduchu hoří ve spojení s benzinem nebo  naftou jako aditivum zvyšující jeho sílu a tím  nahrazuje určité množství paliva samotného.

Části sestavy:

Jednoduchý HHO systém pro auto se skládá pouze z HHO generátoru a několika centimetrů trubiček. HHO článek obsahuje několik kovových desek spojených vodou ve články. Elektrický proud puštěný do desek překonává bariéru vody a tím rozkládá vodu na dva základní plyny. Vodík a kyslík, které jsou v plynné formě sloučeny a označovány jako HHO (Brownův plyn). HHO pak prochází trubičkou do sání motoru, kde je odčerpáván motorem.

Opozice: Věda říká, že by HHO generátory neměly fungovat. Věda také říká že čmelák nemůže létat. Benzín poskytuje výkon na výrobu elektřiny, kterou potřebuje HHO článek. Protože množství plynu vyrobeného HHO generátorem neobsahuje tolik energie která je benzínem dodána pro výrobu elektřiny.
HHO oponenti tvrdí, že není fyzicky žádný způsob, jak zvětšit výkon paliva. Na papíře mají HHO oponenti naprostou pravdu, prostě matematicky je vždy 1+1=2. Ale systém přes to všechno v praxi funguje.

Vysvětlení: Zatímco účinnost HHO generátoru je prokázána v mnoha aplikacích, jsou jeho zastánci kteří se potýkají s nepříjemnou otázkou jak je možné získat více energie než bylo dodáno. Jedním z možných vysvětlení je, že alternátor přebytkem energie, který vyrobí zásobuje generátor a ten vyzužije právě těchto přebytků.
No tato verze se mi moc nelíbí a spíše se přikláním k jdené z následujících.
HHO plyn má jednodušší konstrukci než molekuly benzínu, hoří rychleji a funguje jako katalyzátor podněcující benzín v lepším hoření. (Vzpomeňte že auto lépe jede za vlhka.)
Dalším důvodem je, že je ve směsí čistý kyslík, který umožňuje benzínu více hořet, což také zvyšuje jeho efektivitu. HHO také zažehne vyšším rychlostí než benzin, takže HHO převládne v plnění spalovací komory.
Je známa skutečnost, že motory v současné době mají v průměru pouze 66% účinnost, a právě HHO je ideální směs, která zvýší výkon a tím účinnost.
Pointa na závěr. HHO je vysoce hořlavý. A to je to co od paliva potřebujete.
Existuje mnoho mýtů které panují kolem HHO článků a největší mýtus ze všeho je, že nefungují. Tento cíleně podněcovaný fakt je přinášen mezi veřejnost aby neexperimentovala s alternativními zdroji a hlavně platila za energie, které se dají prodat a zdanit.

Jak se HHO generátor namontuje do vozu?

Je to velmi jednoduché. HHO generátor používá 12 nebo 24 voltů ze sítě vozidla a vytváří HHO plyn (vodík + kyslík). Není nutné nijak upravovat motor. Na novějších vozech s elektronickým vstřikováním paliva, které má ECU (palubní počítač) musí být program upraven tak aby se HHO článek stal součástí instalace. HHO plyn je pak dodáván do motoru sacím potrubím nebo karburátorem. Tato technologie je jednoduchá, efektivní a bezpečná. Instalace trvá asi 2 až 3 hodiny.
Vědecky je HHO dobře zdokumentováno. V roce 1974, pan Houseman Cerini z Jet Propulsion Laboratory (JPL), California Institute of Technology (CIT), připravila zprávu pro Society of Automotive Engineers (SAE) s názvem "On-Board vodíkový generátor s částečným vodíkovým Injection spalovacím motorem ".
Také v roce 1974 v JPL, CIT, Hoehn a Dowy vypracoval zprávu přeměny energie společnosti s názvem "Studie proveditelnosti a Demonstrace silničního vozidla poháněná benzinem obohaceným vodíkem". Hoehn a Dowy výzkum zahrnoval vylepšené palubní zásobníky na dodávky vodíku.
Kalifornie Inženýrství životního prostředí (CEE) testovala tuto technologii a bylo objeveno snížení všech emisí výfukových plynů. Následně bylo uzavřeno s prohlášením, že "CEE se domnívá, že výsledek tohoto testu ověřily, že tato technologie je životaschopným zdrojem pro snížení emisí a spotřeby paliva."

Proces HHO je efektivní s jakýmkoli fosilním paliem (nafta, benzin, propan, zemní plyn) nebo bio-palivo (bio nafta, etanol). Přítomnost vodíku mění počáteční fázi rozvíjející se spalovací dynamiky. Výsledkem je, změna času, ve kterém je tepelná energie uvolněna v poměru k cyklu výkonu. Konečným výsledkem je zvýšení adiabatické účinnosti motoru. Laicky řečeno to znamená snížení spotřeby paliva, snížení emisí, zlepšení výkonu a točivého momentu a ve finále snížení nákladů na údržbu.
HHO články mohou být instalovány do benzínových či dieselových motorů. Podle velikosti motoru a rozsah specifikace se vybírá jedna ze sad HHO generátorů.
HHO generátor  vytváří vodík pomocí elektrolýzy. Jako elektrolyt se používá se destilovaná voda a KOH pro urychlení procesu elektrolýzy (zlepšení vodivosti vody).
Plyny kyslík a vodík jsou nasávány do systému sání vzduchu vozidla kde se dále ve spalovací komoře smísí s palivem. Zavedení vodíku do spalovací komory vytváří efektivnější a úplné spalování, čímž se zvyšuje účinnost paliva, zatímco se současně snižují emise a zvyšuje se síla a výkon motoru.

Publikováno: 2.5.2012