Jak propojit silové vodiče

K propojování silových vodičů pro napájení HHO generátorů se volí nejčastěji rychlospojky, které jednoduše na kabel nacvaknete. Pro vodiče 4-6mm2 se používají svorky žluté. Vodiče prostrčíte a kleštěmi stisknete středový plech, který prořízne izolaci vodiče a pak jednotlivé drátky působením tlaku naskládá do štěrbiny, které tak zajistí kvalitní spojení. Mnohem lepší k zatlačení plíšku než použití kleští je zasunout plíšek pomocí svěráku.   Kleště občas způsobí, že se plech nenasune rovnoměrně, nebo při stisku, který není úplně kolmý dojde k nechtěnému ohnutí plechu a je nutné použít jinou svorku. S tímto druhem spojení se můžete nejčastěji setkat při sériových dílenských instalacích u kterých je kladen důraz na kvalitu spojení a  rychlost a kde se s nastavenou konfigurací již nehýbe.

Při zasunutí neprůběžného vodiče je dobré zkontrolovat jeho správné a úplné zasunutí, může totiž dojít k nedostatečnému spojení a tím na přechodu při dotyku jen s několika drátky vznikně velký úbytek napětí, spoj se bude zahřívat až se v lepším případě přeruší.

Pro experimentální zapojení je tento způsob ale ne úplně vhodný. Neboť často potřebujeme měnit počet vodičů které připojujeme ke generátoru. A tak je elegantnější řešení na druhé konce vodičů nakrimpovat oka, které pak jednoduše sešroubujete spolu s přívodním vodičem dohormady.

U tohoto druhu spoje je ale nutné izolovat spoj proti náhodnému dotyku s okolním prostředím. Jeho výhodou je ale snadná rozebiratelnst a větší styčná plocha.

Měření kvality spoje

Rychlospojka 0.01 Ohm
Šroubovaná očka 0.01 Ohm
Násuvné konektory (Faston) 0.01 Ohm

 

Publikováno: 2.3.2013