Praktická instalace ve vozidle

Pro základní instalaci ve vozidle potřebujete:

 • 1x HHO generátor 2x12V
 • 1x Odlučovací nádrž
 • 3x vývodky pro hadice 1/4 x 1/4 nebo 1/4 x 3/8 podle rozměru použité hadice (2x pro elektrolzyzér a 1x pro nasávání vzduchu)
 • silikonovou teplostálou a ohněodolnou hadici 1/4 nebo 3/8
 • 1x jednocestný ventil 1/4 nebo 3/8
 • relé pro ovládání spínání elektrického okruhu
 • vodiče pro připojení k baterii

Krok za krokem postup instalace a zprovoznění HHO generátoru


(1)HHO článek, (2)odlučovač - rezervoár na elektrolyt, (3)jednocestý ventil, (4)autobaterie, (5)relé pro ovládání přívodu elektického proudu, (6)skřínka zapalování.

Základem možnosti instalace zařízení je dostatečný prostor pro umístění HHO generátoru a odlučovací nádrže. HHO generátor se nejčastěji mnotuje do prostoru pod nárazník. Nádržka pak do volného postoru tak, aby byla snadno přístupná pro dolévání vody. Zařízení je také možné pouze postavit bez pevné montáže do kufru vozu a připojit napájení a hadici do nasávání vzduchu (Bude nutné je ale namontovat do nějaké přenosné konstrukce). Pokud takové místo najdete (ve voze JEEP Grand Cherokee je to na hranici magie) máte vyhráno.

 1. Umístěte a připevněte HHO generátor. Podle místa připojte a připravte hadice pro připojení k HHO odlučovací nádrži. U HHO generátoru doporučujeme u spodního vstupu udělat odbočku pro snadné vypoštění elektrolytu.
 2. Umístěte a připevněte HHO nádrž a připojte hadice od HHO generátoru. Podle potřeby hadice na vývodkách zajistěte sponami.
 3. V nasávacím potrubí vzduchu udělejte otvor 1/4 palce a našroubujte vývodku pro připojení hadice. Pracujte opatrně a veškeré přebytečné odřezky odstraňte aby se nedostaly do potrubí vedení vzduchu a nebyly nasáty do motoru. Pokud je váš vůz vybaven vzduchovým senzorem bude nutné najít místo co nejblíže k motoru.
  Pripojeni ke vzduchu
 4. Připojte výstup z nádrže odlučovače k bezpečnostní pojistce (jednocestný ventil) a odtud na připravený vstup na nasávání vzduchu.
 5. Umístěte spínací relé (12V/50A) a připojte přes pojistku ke kladnému pólu baterie. Druhý konec z relé připojte k elektrolyzéru. K připojení HHO generátoru (elektrolyzéru) používejte dostatečně silné vodiče 4-6mm2.
 6. Do cesty mezi relé a elektrolyzér připojte ampérmetr pro kontrolu protékajícího proudu (volitelně).
 7. Připojte ovládací cívku relé ke kostře a druhý konec přiveďte do kabiny vozu kde jej připojte přes ruční spínač (je možné vynechat) na spínací skřínku ke kladnému pólu napětí. Dbejte na čistou instalalaci vodičů a přichytávejte je ke karoserii tak aby se nemohly nikde zachytit a přeříznout o ostrou hranu.
 8.  Připravte si elektrolyt. Při tomto kroku instalace pracujte velmi opatrně!!! Pracujete se silnou žíravinou a hrozí nebezpečí oslepnutí pokud se vám roztok dostane do oka. Vždy používejte ochranné brýle a gumové rukavice!!!
  Rozmíchejte KOH v destilované vodě (podle objemu HHO generátoru a nádrže) podle typu instalace a generátoru. Řiďte se podle tabulek HHO generátoru. Zpravidla se jendá o roztok 1%-28%  a roztok a nalijte jej do nádrže.
  Nádrž slouží jako rezervoár elektroylytu a vody. Naplňujte nádrž do maximálně 3/4. Při manipulaci s KOH elektrolytem buďte opravdu velmi opatrní!!! V případě potřísnění neutralizujte octem, který mějte připravený po ruce.
  Pro správný odběr a vývoj plynu je nutné nastavit vhodnou koncentraci elektrolytu (KOH a destilované vody).
  Modelový příklad koncentrace KOH a následný odběr vyvíječe při 12V, vždy se řiďte podle vlastního HHO generátoru.
  Vyzkoušejte systém a zkontrolujte zda nikde neuniká elektrolyt. V případě potřeby je možné nádrž vybavit plovákovým spínačem pro kontrolu hladiny elektrolytu. Při vývoji plynu dochází k úbytku destilované vody a tu je nutné dolévat.
 9. Tím je instalace hotova a můžete se vydat na svoji první cestu s HHO generátorem a systém seřídit.

Publikováno: 2.3.2012