Seřízení systému v domácích podmínkách

Protože máme velké množství dotazů jak se systém dá seřídit aniž by byly k dispozici speciální měřící přístroje. Rozhodli jsme se trochu tuto problematiku popsat v následujícím  článku.

Seřízení systému není jednoduchá záležitost, ale začněme popořádku. Když máte systém nainstalovaný je v prvním kroku nutné změřit zda je instalace provedena správně a HHO plyn nikde neuniká. Pokud nemátte k dispozici detektor plynu, kterým byste všechny spoje zkontrolovali, provedete kontrolu jednoduše pomocí manomentu. Manometr pro měření tlakuNa výstupní vedení HHO plynu přes přechodku nebo spojku našroubujte manomentr, poté systém spusťte. Okamžitě uvidíte zda bude v systému vzrůstat tlak. Pokud tomu tak není, zkontrolujte vedení a zkoušku opakujte. Pokud vidíte, že tlak stoupá, nechte HHO generátor v provozu dokud nebude v systému tlak asi 50kPa (0,5Bar). Poté HHO generátor vypněte. Pokud tlak na manometru bude rychle klesat je někde na vedení problém s těsností a toto místo je nutné najít a přetěsnit. Pokud tlak zůstane stabilní po dobu alespoň jedné minuty, máte vyhráno a můžeme přejít k dalšímu kroku.

Pro snadné nalezení místa, kde plyn uniká použijte vodu se saponátem. Mydlinky naneste postupně na spoje. Tak snadno objevíte problematické místo.

Pro samotné seřízení bude nutné mít možnost regulovat výkon HHO generátoru a tím množství vyrobeného plynu. K tomu abyste věděli na jakém stupni generátor pracuje je dobré mít připojený ampérmetr, který vám ukáže hodnotu ze které se pak dá zjistit jaké množství plynu HHO generátor dává. Samozřejmě je nutné abyste věděli i jakou koncentraci elektrolytu jste namíchali.
Dále je nutné abyste měli počítač, který měří okamžitou spotřebu (instant consumption) nebo průměrnou spotřebu (average consumption). Hodnoty před testem vždy vynulujte. Při jízdě je dobré je použít tempomat, tím budete mít hodnoty s přihlédnutím na situaci nejpřesnější.
Pro měření požádejte kamaráda abyste se mohli plně věnovat řízení, pokud zkoušíte nastavovat zařízení v běžném provozu.

Najděte si rovný úsek bez stoupání, klesání a zatáček. Seřízení je nutné provádět ve shodných klimatických podmínkách. Nechte motor před testy dostatečně zahřát. První měření provedete bez zapojeného HHO systému. Druhé měření proveďte s generátorem na poloviční výkon. Víte-li že váš HHO generátor má maximální pracovní proud 30A, pak nastavte 15A. (POZOR! Pokud používáte vysokou koncentraci KOH, před zapnutím zkontrolujte, zda máte nastavený nejmenší výkon.)

Třetí měření proveďte s 25% výkonem HHO generátoru. Pokud po tomto měření spotřeba klesne, budeme hledat polohu mezi 0-50% výkonu HHO generátoru. Zvyšte výkon o další polovinu a dle sledujte hodnoty. V tabulce můžete vidět modelový příklad měření, ve kterém by bylo ještě nutné v dalším měření pokračovat.

No HHO výkon % Amp Spotřeba
1. 0 0 16,3 l/km
2. 50% 15A 16,1 l/km
3. 25% 7,5A 14,6 l/km
4. 37,5% 11,25A 15,1 l/km
5. 12,5% 3,75A 14,2 l/km
6. 18,75% 5,62A 13,2 l/km

Tento postup je sice zdlouhavý, ale je to nejkratší cesta jak najít požadované množství HHO plynu v amatérských podmínkách. Pokud se žádná úspora neobjeví a naopak se spotřeba zvýší  je nutné hledat příčinu například v lambda sondě nebo v MAP/MAF. U vozů s lambda sondou je možné použít HH-O generátory s odděleným výstupem vodíku a kyslíku.

Publikováno: 2.3.2013