Návrh HHO systému

Aby váš HHO systém pracoval co nejúčiněji. Bude nutné v několika krocích provést konfiguraci systému. Je nutné zjistit, zda Váš aleternátor má dostetek energie pro výrobu HHO plynu pro Váš motor. Největší omezující faktor u vozidel je volná - rezervní kapacita alternátoru, začneme od tohoto nejslabšího místa.

 1. Je nutné zjistit kolik energie máte k dipozici. Na štítku aleternátoru nebo v dokumentaci od výrobce si zjistětě kolik ampér (A) má váš alternátor zatižitelnost.
  Změřte si spotřebu vozidla při nastartovaném motoru, rozsvícených světlech, zapnuté muzice a všech dalších spotřebičích. Tím zjistíte, jaký proud potřebuje vaše vozidlo pro vlastní životní funkce.
  Z celkového proudu toto číslo odečtěte. Dále odečtěte ještě rezervu 10% a vyjde vám, koluk proudu máte nazbyt a kolik můžete obětovat na výrobu HHO plynu.

  70 - 42 = 38 - 10% = 34,5A


  Změření proudu provedete klešťovým ampérmetrem na výstupním kabelu alternátoru.
 2. V tomto kroku byste již měli vědět s jakým proudem může počítat. U jednotlivých typů generátorů pak podle jejich tabulek zjistíte jak namíchat elektrolyt na požadovaný proud a kolik litrů plynu takto získáte.
  Vyberte si HHO generátor podle Vašeho motoru a proveďte montáž dle dispozic vašeho vozu.
 3. Správné namíchání elektrolytu je základem pro správnou funkci HHO generátoru. Pro získání nejvyššího výkonu se můžete řídit podle tabulek u vašeho HHO generátoru nebo můžete postupovat experimentálně. Abyste namíchali správnou koncentraci elektrolytu,budete potřebovat ampérmetr, na kterém odečtete vždy aktuální hodnotu.
  Začněte vždy se slabým roztokem a pomalu zvyšujte koncentraci. Neazpomínejte svému HHO generátoru dát čas na stabilizaci reakce. Po zapnutí a studeném elektrolytu generátor stabilizuje svoji pracovní teplotu a proud asi po 15-20 minutách.
  Pro regulaci výkonu můžete také používat PWM regulátory kterými lze snadno nastavit požadovaný proud. PWM používají kmitočtovou modulaci která přispívá ke snadnějšímu rozkladu vody.
 4. Při správném nastavení by Vaše úspora měla být od 30% - 45%. Pokud tak není, je nutné najít problém a systém individuálně odladit. Nejčastější chybou je příliš mnoho plynu, opomenutí lambda sondy případně absence regulace MAP/MAF. Pokud je nutné řešit úpravu signálu lambda sondy je instalace již o něco složitější pro správné odladění je již někdy nutné mít k dipozici diagnostické a měřící stanoviště. V tomto případě je lepší přenechat montáž servisnímu středisku, které konfiguraci a nastavení provede podle přesně stanovených metodik.
 5. Pokud je množství vyrobeného plynu nedostačující, je možné u některých typů vozů výměnou alternátoru získat potřebnou chybějící energii pro výrobu dostatečného množství HHO plynu.

Publikováno: 3.3.2012