Čištění elektrod obrácením napájení

Při provozu HHO generátoru se elektrody u záporného pólu zanášejí. Aby byla výroba plynu co největší a HHO generátor co nejdéle sloužil je možné za provozu prohazovat polaritu napájení HHO generátoru a tak bude z elektrod odplaven nános a tím budou samočině vyčištěny. HHO generátor není ovšem ohrožen jen zanášením elektrod. Jako další negativní jev během provozu HHO generátoru je vliv protonů, kdy se protonové částice hromadí u jeho elektrod až do kritického množství, které když je překonáno tak dochází k pronikání do povrchu elektrod kde dochází k nevratným materiálovým změnám. Postupným nasycováním během provozu se HHO generátor začne chovat jako bateriový článek a není již žádný způsob jak vrátit elektrody do původního stavu. Přímým výsledkem je snižování účinnosti procesu elektrolýzy a zmenšování výroby HHO plynu.

Jednoduchý obvod pro změnu polarity elektrod obsahuje dvě relé a tak pomáhá čistit elektrody, ale neochraňuje generátor proti materiálovým změnám elektrod. V zapojení jsou použita dvě relé. V klidovém stavu je na napájecí elektrody HHO generátoru přivedeno záporné napětí. Po sepnutí hlavního vypínače jedno z relé sepne a tak se přivede kladný pól na aktivní elektrodu generátoru. Přepínačem je možné měnit zapnuté relé a tím měnit polaritu. Led diody signalizují kterým směrem prochází proud přes elektrolyzér.

 

Mnohem elegantnější (ale i dražší) komplexní řešení je použití mikroprocesorem řízeného zařízení, které v přesně definovaném časovém úseku před překročení bariéry sycení provádí repolarizaci automaticky. HHO DCS1 (anti-protons system), slouží jako ochrana proti pronikání protonů do materiálu elektrod a zabraňuje tak nevratným změnám materiálových vlastností povrchu elektrod HHO generátoru a současně brání mechanickému zanášení elektrod plakem. HHO DCS1 chrání bezpečně HHO generátor proti těmto změnám a prodlužuje jeho životnost. Zařízení je určeno pro všechny typy elektrolyzérů (HHO generátorů) jak bipolárních, tak unipolárních.
K zařízení jednoduše připojíte napájecí napětí 12V a ovládací relé. Zařízení se zapojuje jako poslední prvek před HHO generátor.

Publikováno: 8.3.2013