Laboratorní testování HHO systému

Protože účinnost HHO generátoru je jedna z nejdůležitějších hodnot provádíme měření každého generátoru, který konstruujeme nebo získáme od klientů k proměření. V měřícím zapojení je důležité mít stabilní stejnosměrný zdroj napětí a proudu. V našich podmínkách používáme pulzní zdroj DC 0-30V 0-60A, pro přesné měření průtoku HHO používáme přesně kalibrovaný hmotnostní průtokoměr. Primární systém pracuje pod tlakem 40kPa. Každý generátor má předepsané tabulkové zatížení podle aktivní plochy elektrod a tím i optimální množství vyrobeného plynu. Výrobci z marketingového důvodu většinou uvádějí maximální množtví vyrobeného plynu. Toto číslo je sice líbivé, ale hodnoty proudu a napětí při kterých HHO generátor pracuje nejsou vhodné pro trvalý a stabilní provoz. Dochází tak k zahřívání elektrolytu a jeho rychlejšímu stárnutí. Sám generátor má většinou díky použitým materiálům životnost téměř neomezenu pokud jsou splněny provozní podmínky.

Při měření HHO generátoru jsou nastavovány ⇒ vstupní parametry a průběžně zaznamenávány výstupní ⇒ hodnoty.

  1. ⇒ Koncentrace KOH
  2. ⇒ Napětí
  3. ⇒ Zapojení elektrod
  4. ⇒ Proud
  5. ⇒ Tlak v systému
  6. Čas probíhající reakce ⇒
  7. Vývoj teploty elektrolytu ⇒
  8. Množství vyrobeného plynu ⇒

Z těchto hodnot je pak snadno porovnatelné jak se HHO generátor chová při různých vstupních parametrech a co od něj můžeme očekávat. Zároveň je z testů známo jaké jsou parametry pro stabilní vývoj HHO plynu. U drtivé většiny generátorů neodpovídají udávané hodnoty naměřeným. Naštěstí u většiny instalací není nutné aby generátor pracoval na 100% výkonu a tím je jeho provoz dlohodobě zajištěn.

Zde můžete vidět naše první "pionýrské" testovací prostředí. Na výstupu generátoru je odlučovací nádržka, vedení je pak pod tlakem 40kPa vedeno do odvlhčovače a následně do hmotnostního průtokoměru, kde je možné odečíst přímo hodnotu v lpm (litry/minutu).

Publikováno: 9.3.2013