Jaký zvolit elektrolyt

Použití nejvhodnějšího elektrolytu, který bude nejlépe vyhovovat vašemu HHO generátoru plynu je závislé na vzdálenost mezi deskami elektrod.

Pro elektrody s velmi malou vzdáleností mezi deskami můžete s úspěchem použít vodu z kohoutku, pro elektrody s větší vzdáleností se již voda díky svému odporu nehodí a nebude se správně rozkládat. V totmo případě je nutné zvolit správný elektrolyt abyste dosáhli nejlepšího vývoje plynu. Ten zvýší vodivost a usnadní průchod proudu elektrolytem.

Voda z vodovodu - H2O (obsahující minerály, soli atd.)

Výhody:
 • Je k dispozici všude
 • Levná
 • Bezpečná na manipulaci
Nevýhody:
 • Voda může zanáší elektrody vytváří se povlak, který je nutné po čase čistit neboť snižuje účinnost.
 • Voda, která obsahuje chlór by neměla být používána
Voda pro svoji malou vodivost neumožňuje vysoký vývin HHO plynu a prote je pro praktické použití nevhodná.

Bílý ocet - kyselina - H 3 C-COOH

Výhody:
 • Nerezové elektrody zůstávají bez nánosů
 • Je k dispozici téměř v každém obchodě
 • Cena je zanedbatelná
 • Je bezpečný
Nevýhody:
 • Jeho kyselé aroma
Směs je vhodná pro střední vzdálenosti elektrod. 100% ocet s (pouze v případě potřeby) jedlou sodou. (Pokud se roznodnete pro tento roztok, buďte při míchání opatrní neboť při reakci se bude vyvíjet CO2 a některé další plyny!)

Jedlá soda (Natriumbicarbonate) NaHCO3

Výhody:
 • K dispozici je všude
 • Levná
 • Bezpečná
Nevýhody:
 • Elektrody se časem zanesou
 • Produkuje CO2 (30%) a CO (4%)
 • Z tohoto důvodu není použití doporučeno pro dlouhodobé a stabilní reakce
Čistý roztok ze sody má za důsledek potažení elektrod a hnědnutí vody. Proto se vyplatí používat na krátkodobé experimenty a pokusy.

Hydroxid sodný, louh, NaOH

Výhody:
 • Elektrody zůstávají čisté
 • Je levný a snadno dostupný
 • Generuje 95% až 100% čistý plyn HHO (kyslík vodík)
Nevýhody:
 • Žíravina
 • Při manipulaci je nutné dbát zvýšené pozornosti a chránit si zrak a pokožku!!!
Čistý hydroxid sodný je bílá pevná látka, k dispozici je peletkách, vločkách, granulích a nebo jako 50% nasycený roztok. Snadno absorbuje oxid uhličitý ze vzduchu, takže jeho skladování by mělo být ve vzduchotěsné nádobě. Je velmi snadno rozpustný ve vodě se současným vývojem tepla. Pro výrobu roztoku používejte jedině v kombinaci a destilovanou vodou. Při úbytku elektrolytu doplňujte opět destilovanou vodou. Roztok připravujte 30-40% a proud regulujte PWM zdrojem.

Hydroxid drasellný KOH

Výhody:
 • Elektrody zůstávají čisté
 • Generuje 95% až 100% čistý HHO plyn
 • Silný a čistý elektrolyt
 • Tuto chemikálii doporučujeme pro naše elektrolyzéry
Nevýhody:
 • Je dostupný jen ve speciálních obchodech
 • Při manipulaci je nutné dbát zvýšené pozornosti a chránit si zrak a pokožku.
Doporučujeme pro výrobu velmi kvalitního elektrolytu. Tento elektrolyt v roce 2001 doporučovala společnost Honda ve svých aplikacích. Je velmi snadno rozpustný ve vodě se současným vývojem tepla. Pro výrobu roztoku používejte jedině destilovanou vodou. Při úbytku elektrolytu doplňujte opět destilovanou vodou. Roztok připravujte 1%-28% podle způsobu regulace proud HHO generátorem. Při manipulaci vždy používejte ochranné brýle!!! Buďte opatrní, při zasažení očí můžete oslepnout. Pro neutralizaci používejte ocet.

Uhličitan draselný (potaš) K2CO3

Výhody:
 • Elektrody zůstávají čisté
 • Maximální vývoj HHO plynu
 • Velmi čistý HHO plynu spolu ve správně navrženém generátoru
 • Velmi efektivní
 • Bezpečná manipulace
Nevýhody:
 • Není všude snadno dostupný
 • Je možné (někdy nutné) kombinovat s trochou NaOH zvyšuje odběr (A).

Speciální nezámrzný elektrolyt


KOH ve vodě zamezí zamrznutí do cca -3C. Pro snížení zámrzné teploty elektrolytu přimíchejte po každé jízdě isopropylalkohol v koncentraci asi 15%. Tím dosáhnete nezámrzné teploty asi -18°C.

Obecné informace jak dosáhnout nejlepších výsledků

Pro ploché elektrody je možné používat pulzního zdroje napájení namísto permanentního. Pulzní zdroj umožňuje snížení odebíraného proudu a snadněji pomáhá rozbíjet vodu. U většiny vozů je spotřeba mezi 4 - 20A považována za dobrý průměr.
Střední dieselové motory potřebují méně ampér (2-12A). To má v důsledku snížení množství vodní páry která je s HHO plynem přenášena. Příliš mnoho páry zpožďuje vznícení palivové směsi a může paradoxně způsobit požadavek na více paliva. Teplota elektrolytu by při výrobě HHO plynu neměla přesahovat 60°C.

Nesnažte se vyrobit příliš mnoho HHO plynu z vašeho generátoru zvyšováním koncentrace elektrolytu, ten má za následek jen zvýšení proudu. Může dojít k přehřátí elektrolytu a HHO generátor by mohly být poškozen. Případně bude docházet k většímu vývinu páry.
Pro získání potřebného množství plynu je lepší zapojit více malých generátorů.
Nebo je možné použít generátor HHO s čerpadlem, které zajišťuje oběh a chalzení elektrolytu. Tato konstrukce HHO generátoru spotřebovává méně energie, je bezpečnější a vydrží déle (!).

Publikováno: 8.3.2013