Generátor dle Stanley Meyera

Stanley Meyer je pokračovatelem v nízkoenergetickém inženýrství a jeho snaha o vůz na vodu vešla do internetových dějin. Je pravdou, že jeho konstrukce přináší svobodu jedincům, ale jsou nežádoucí pro společnosti a ekonomiky tak jak je známe v současné době. A tak je jeho odkaz bohužel předurčen do domácích kutilských konstrukcí. Lekteré snahy o komercionalizaci některý výrobků byly záhy z různých důvodů ukončeny. Nic ale nebrání individuální tvorbě v dané věci případně se můžete zapojit do volného sdružení nanásilného konsorcia lidí, kteří v dané věci chtějí pokračovat a touto problematikou se dále zabývat.

Nejdná se pouze o členy s technickou základnou, ale také o osoby s finanční podporou daného projektu. Cílem projektu je vytvoření energeticky únosného a nenáročného zdroje čerpající energii z vody využitelnou v otopných systémech, elektrocentrálách atp. To je ale přemětem jiné oblasti tohoto webu.

Protože se práce tohoto technika a vědce na internetu skloňují velmi často a informace o snahách o reprodukci jeho výrobků se k nám dostávají každý týden. Rozhodli jsme se také tomuto tématu věnovat veřejně.

Na základě žádostí našich odběratelů jsme vyrobili precizní deskový generátor sestavený jako kalibrované kondenzátorové pole tak, aby je bylo možné použít do rezonančního obvodu podle Stanleyho Meyera.

Náš generátor DCM nabízíme ve dvou variantách s pěti nebo s deseti samostatnými kapacitory bez sdružených elektrod. Každý kapacitor je možné používat samostatně nebo je možné zvyšovat kapacitu v paralelním zapojení případně použít sériové zapojení.

Zařízení Vám umísme smontovat s libovolným počtem kapacitorů. Jeho dodání bývá zpravidla do jednoho týdne.

 

 

 

Publikováno: 3.2.2015