Pojistka proti zpětnému šlehnutí

Aby vaše konstrukce byly bezpečné je nutné do vedení HHO plynu zařadit pojistku proti zpětnému šlehnutí. To platí pro všechny systémy pracující s plynem. Anglicky se tato část nazývá Flashback arrestor.

Pokud se Vám stane, že se se plyn vypálí až do článku dojde ke zdeformování zpravidla těsnění které uvolní vzniklý přetlak tím, že je vytlačena ven. Samo vytlačení gumičky není nebezpečné. Pokud máte v cestě nádrž odlučovaíc nádrž, ta většinou praskne. A právě to je největší problém kde je možné potřísnění elektrolytem, který může poškodit zdraví. Proto experimentujte s bezpečnými elektrolyty a při práci používejte ochranné pomůcky (minimálně brýle). Připravte si 3% roztok octa s vodou pro případnou neutralizaci.  Při náhodném potřísnění okamžitě neutralizujte octem navíc v případě potřísnění sliznic a očí vždy vyhledejte lékařskou pomoc!

Po explozi a zničení článku je nutné HHO článek rozebrat, těsnění zkontrolovat, případně vyměnit a znovu článek sestavit.

Směs plynu která vychází z elektrolyzéru (HHO článku) je velmi třaskavá. Dejte pozor na plamen a jiskry. Rychlost hoření je 20 až 30 m/s. Proto je nutné zpětnému vypálení plynu do HHO systému za každou cenu zabránit. K tomu se používá suchá pojistka. Můžeme rozlišit tři základní konstrukce pojistek.

 1. První typ
  Základním prvkem je destička ze spékaného (sintrovaného) bronzu který se vyrábí technologií práškové metalurgie. Síla takové destičky by měla být alespoň 4mm aby bylo zajištěno dostatečné množství pórů a kapilárních dutin, které plamen ochladí a zhasí. Střední rozteč pórů tohoto materiálu je 0,04mm. Destičku opracujeme na požadovaný rozměr. Na jednu stranu, do vnitřní čísti, vložíme těsnění buď gumové (jako na obr.) se sítekm nebo fíbrové (lepší), které se používá běžně pro spojování vodních zařízení. Na toto těsnění vložíme destičku. Na druhou stranu opět vložíme gumové těsnění a dotáhneme na doraz tak aby destička byla přimáčknuta.
 2. Druhý typ
  Další možností je použít brusný váleček nebo vzduchovací kamínek který je nutné přesně opracovat a zasunout do mosazné trubičky s těsněním které se používá u vodovodních baterií pro filtrování vody. Tloušťka válečku by měla být alespoň 10mm. U brousku uřízneme stopku která za normálního stavu slouží k jeho uchycení ve sklíčidle a vložíme do mosazné trubičky. Na každou stranu vložíme těsnící kroužek s nerezovým sítkem a nakonec dotáhneme vsunuté vývodky.
    
   
 3. Třetí typ
  A další snadno dostupná možnost je sestavit pojistku z mosazné trubičky, kterou naplníme bronzovou vlnou a na koncích našroubujeme koncovky pro hadice. Spoj utěsníme pomocí teflonové pásky. Délka trubičky 80mm.
   

   
 4. Čtvrtý typ
  Do mosazného válečku je možné nasypat drobné keramické kuličky, které plamen také dokáží bezpečně zhasit. Na obrázku vidíte jedne z možných typů flashback pojistky s keramickými kuličkami.


Dbejte na to, aby tlaková ztráta pojistky nepřekročila 5 kPa. To jednoduše změříte manometrem, který umístíte na výstupní hadici z HHO generátoru.

Svoji pojistku si před nasazením v ostrém provozu vyzkoušejte. Na výstup plynu vložte dve pojistky za sebou (v případě, že první selže, druhá by už měla zabránit vypálení) a nechte vytupovat plyn. Nazapalujte plyn přímo u výstupu pojistky. Je nutné nechat za pojstkou několik desítek cm hadičky (podle průměru) aby se plamen mohl bezpečně zhasit a nebyl živen přívodním vzduchem. Tím by Vám plamen hořel přímo v pojistce. Zapalovačem na konci hadičky zaplate vytupující plyn. Plamen by se měl u pojistky zastavit. Na výstup plynu ještě před pojistku (ze směru od generátoru) vložte jednocestný ventil, který má za úkol zastavit tlakový ráz ve vedení.

(ganarátor - jednocestný ventil - flahback - flashback - výstup plynu)

Ukázka funkce válečku ze sintrovaného bronzu.

 

 

Publikováno: 25.2.2015