Zapojení HHO systému pro plamen na výstupu

Pokud si s HHO systémem chcete vařit, vytápět dům, svářet, je nutné pro hořák dodávat konstantní množství a tlak plynu. Při výrobě plynu v HHO generátoru dochází k nepravidelnému kolísání vyrobeného plynu, které je nutné kompenzovat v tlakové nádži, která zajistí rovnoměrnou dodávku plynu.

Ná následujícím schlematu můžete vidět základní zapojení. Popíšeme jednotlivé díly. HHO generátor dimenzujte takový, aby dostatečně s rezervou pokryl  množství plynu, které spotřebuje Váš hořák. Každý hořák má určitou propustnost v l/min nebo v l/hod, generátor musí vždy dávat větší množsví plynu než součet všech průtoků připojených trysek. Odlučovací nádrž je nezbytný prvek pro snadnou cirkulaci a doplňování vody. Tlakový kompenzátor je takový malý mozek celého systému, provádí odlučování vodní páry kondenzací vytváření přetlaku v systému a vrací kondenzát zpět do nádrže. Zároveň slouží pro připojení kontrolních a regulačních prvků systému. Kontrolní manometr je připojen k tlakovému kompenzátoru a slouží pro optickou kontrolu stavu tlaku v systému. Tlakový spínač je bezpečnostní a regulační prvek, který se stará o vypínání reakce v HHO generátoru. Druhý tlakový spínač vypíná selenoid při poklesu tlaku pod povolenou mez (není zde na obrázku). Jednocetný ventil je bezpečnostní prvek který brání vrácení tlakového rázu při prošlehnutí plamene do vedení plynu. Flashback pojistka je bezpečnostní prvek, který zhací plamen při prošlehnutí plamene do vedení. Před koncem vedení před spotřebičem se ještě umisťuje selenoid ventil, který při poklesu tlaku přeruší dodávku plynu do hořáku. Na konci je samotný spotřebič HHO plynu. V tomto přáípadě je to hořák s intergrovanou pojistokou, vlastně se jedná o další stupeň ochrany uvnitř hořáku pomocí sintrovaného bronzu, mosazné vlny nebo keramických korálků.

 

Publikováno: 12.2.2015