Rozvody plynu a média

Na testovacím a ukázkovém tablu, které máme v kanceláři k prezentaci funkčnosti HHO systému jsme použili pro rozvody elegantní systém pro snadné a rychlé spojování a rozpojování. Pro vedení vodíku jsou nejvhodnější silikonové nebo PA trubičky. Plastová kolínka se systémem rychlého spojení a rozpojení se jevila také jako elegantní způsob pro montáž . Tyto plastové fitinky jsou konstruovány pro provozní tlak -0,9 ... +10 bar a provozní teplotu 0 - 60°C. Pokud by systém pracoval v tomto teplotním rozmezí bylo by vše v pořádku. Bohužel už spodní hranice je podle technické specifikace kritická. Tu jsme ale neměli možnost testovat a tak nevíme, zda dojde ke zkřehnutí materiálu a jeho následnému prasknutí, nebo je tento údaj uváděn s dostatečnou rezervou a dá se pro rozvody použít, neboť  HHO systém pracuje vždy při teplotách vyšších a po zapnutí se vždy rychle systém ohřeje.

Kritická je ovšem horní hranice, neboť málokterý HHO systém pracuje do 60°C. Pokud by se jednalo o optimálně nastavený systém je tato teplota dostatečná, neboť se předpokládá maximální teplota do 50°C. U HHO generátorů ve vozech se ale tato teplota v drtivém množství případů překračuje neboť je většina navržena pro 12V a ve vozech je běžné napětí 13,5V - 14,8V. Tím dochází k většímu napětí na vodním článku  (WAC - water cell) než je doporučených 2V - 2,5V a tak se část energie přemění na teplo. Většinou je i překračována doporučená hodnota proudu na 1cm2 a tak se systém zahřívá a pracuje při teplotách vyšších. Provedli jsme simulaci takového HHO systému pracujícího při teplotě mezi 70°C - 80°C a výsledkem byla naprosto shodná deformace u třech kolínek ze čtyř (viz. obrázek) už po týdnu testů. Tím je jasné, že toto vedení medií není pro běžný HHO systém ve voze vhodný. Použít je lze maximálně u výstupu HHO plynu, ale to je již nezajímavé. Naštěstí existuje náhrada ve formě celokovových fitinek se shodným systémem. Jedná se o masazné vývodky s pozinkovanou povrchovou úpravou. Testování těchto vývodek jsme teprve začali a tak výsledky a odolnost při provozu HHO generátorů teprve doplníme. Jedinou a dost podstatnou nevýhodou je jejich cena. Zatímco obyčejnou plastovou vývodku pořídíte v ceně kolem 20Kč/ks, tato vývodka přijde na cca 90Kč/ks.

Zatím se jako nejvhodnější jeví rozvod s plastovýma vývodkama a silikonovýma hadičkama, které jsou jak teplotně tak ohněodolné. Při této konfuguraci  tak získáte rozvod, který je odolný do teplot přes 150°C a nepodléhá nebezpečí praskntí při vibracích.

Publikováno: 14.3.2013