Kyslíkovodíková svářečka I.

HHO - kyslíkovodíková svářečka je vhodná pro sváření plechů od 0,1mm až do tloušťky 2,5mm a to ji předurčuje k použití v automobilové, ale i v domácí kutilské oblasti. S HHO svářečkou ke možné pájet natvrdo, a provádět kalení drobných součástek. Výhodou je absence tlakových nádob a její poměrně jednoduchá konstrukce.

Průchodem stejnosměrného proudu ase voda rozkládá na vodík a kyslík 2H2O => 2H2 + O2. Pro výrobu 1,5 m3 HHO plynu je přibližně potřeba 2,9kWh. Kyslíkovodíkový plyn, který takto získáme je absolutně čistý. Spalování probíhá ve dvou fázích, které se dají popsat: 4H2+O2 = 2H2+2H2O+54,42 MJ/m3 = 1300kcal/m3 a 2H2+2H2O+O2 = 4H2O + 53,17 MJ/m3 = 1270 kcal/m3. Ve druhé fázi plamen odebírá ještě kyslík z okolního vzduchu. Spalování tak probíhá postupně. Vodní páry, které vzniknou se při teplotě nad 1500°C při styku se žhavým kovem znovu částečně rozloží na oba plyny a tím ochlazují teplotu plamene. Rozkladem vodních par se plamen stává oxidačním, teplota dosahuje až 3300°C  díky atomárnímu vodíku a kyslíku. Tento plamen je vhodný právě k řezání a vypalování otvorů.

Schema zapojení komponentů svářečky

Aby se s plamenem dalo svářet je nutné míti plamen neutrální nebo lehce redukční. Toho se dá dosáhnout pokud budeme mít O2 a H2 v poměru 1:3,5. Při výrobě HHO plynu ovšem poměr není možné ovlivnit a proto pro obohacení a zredukování plamene přidáme do plynu butan. Na 18 dílů HHO plynu budeme přidávat 1 díl butanu. Mísící poměr pro hoření butanu je O2:C4H10=2,5:1. Prakticky to znamená, že při sváření plechu o síle 1mm budete potřebovat 140 litrů HHO plynu a 7,7l butanu.

Přidáním butanu se vytvoří plamen se zářícím jádrem, který se dá snadno kontrolovat vizuálně a podle toho také upravovat. Příčinou svítivosti plamene je uhlík, který vzniká tepelným rozkladem uhlovodíku. Pokud budete pomalu přidávat butan uvidíte jak se bude objevovat vnitřní jádro plamene, které bude přecházet do světle modré barvy až vybarví celé zářící jádro. Při dalším zvyšováním množství butanu se jádro bude prodlužovat a plamen se tak stane redukčním. Teplota takového plamene dosahuje asi 3000°C. Tato teplota je ve vzdálenosti  asi 1-2mm do špičky svítivého jádra a současne tavený kovi je v tomto místě chráněn proti okysličování.

Dříve se v elektrolyzéru  používaly plechové elektrody které měly jednu stranu poniklovanou. Poniklovaná strana je anoda a na ní se uvolňuje kyslík na katodě vodík. Dnes se používá nerezových plechů, které mají mnohem delší životnost a není u nich důležitá polrizace. Regulaci výkonu provádíme PWM regulací.

Konstrukce svářečky je poměrně jednoduchá. Stačí dostatečný HHO generátor, nádržka na vodu, hadičky, pojistky proti zpětnému šlehnutí, hořák, a zkapalněný butan.

Schema ke stažení
 

Publikováno: 14.3.2013